Θερινό σεμινάριο “Προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες” 30 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2019

Το  Jean Monnet Project «Ενίσχυση του διαλόγου για τον διαπολιτισμικό διάλογο, τις αξίες της ΕΕ και τη διαφορετικότητα», του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κέντρο  Αριστείας Jean Monnet για τον Ευρωπαϊκό Συνταγματισμό και τη Θρησκεία, του Αριστοτελείου Πανεπιστγμίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει θερινό σεμινάριο από τις 30 Ιουνίουέως τις 3 Ιουλίου με τίτλο «Προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες».

Η συνολική διάρκεια του ανωτέρω θερινού σεμιναρίου είναι 27 ώρες και θα  πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδρίων του Πανεπιστημίου  Μακεδονίας (1ος όροφος) σε ημερήσιες απογευματινές συνεδριάσεις. Οι ομιλητές του σεμιναρίου είναι  διακεκριμένοι καθηγητές πανεπιστημίου, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και δικηγόροι. Πιο  συγκεκριμένα, οι  ομιλητές είναι:

 • Από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δ. Αναγνωστοπούλου (έδρα Jean Monnet)
 • Καθηγητής Δ. Σκιαδάς (έδρα Jean Monnet)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Παπαδόπουλος και Δρ. Ν. Γαϊτενίδης
 • Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Αναπληρώτριας ΚαθηγήτριαΛ. Παπαδοπούλου (Έδρα Jean Monnet), Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής Ν. Παναγιώτου
 • Από το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα: Καθηγήτρια A.S. Lind
 • Από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου: Δρ. Ν. Vavoula, Λέκτορας
 • Από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης: Δρ. D.. Rajska, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
 • Από το Πανεπιστήμιο του Birmingham: Rosie Harding

Το σεμινάριο εξετάζει διάφορες από τις πιο σύγχρονες προκλήσεις του κοινωνικού,  οικονομικού και πολιτικού τοπίου της Ευρώπης. Στοχεύει στην παροχή στους εκπαιδευόμενους μιας κριτικής επισκόπησης των κοινωνικών επιπτώσεων της εμπορίας  ανθρώπων, της μετανάστευσης και του ασύλου από εντελώς νέες και διαφορετικές  οπτικές, καθώς και των οικονομικών ιδεολογιών που επικρατούν στις ευρωπαϊκές  κοινωνίες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και  εμπειρίες σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, την ποικιλομορφία, συμπεριλαμβανομένων ιδεών για τις βέλτιστες  πρακτικές.

Τα θέματα που συζητούνται είναι τα ακόλουθα:

 • Εμπορία ανθρώπων και λαθρεμπόριο (Δρ.. N. Βαβούλα)
 • Δημοσιονομικές προκλήσεις για την ΕΕ ενόψει της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 (Καθηγητής Δ. Σκιαδάς)
 • Προκλήσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη (Dr. D.Rajska)
 • Εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών και των προσφύγων (Dr D. Rajska)
 • Ποικιλομορφία στο χώρο εργασίας (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δ. Αναγνωστοπούλου)
 • Από-ένταξη, Brexit και δημοψηφίσματα(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λ. Παπαδοπούλου)
 • Θρησκευτικές μειονότητες (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λ. Παπαδοπούλου)
 • Συνθήκες εργασίας και κοινωνικός πυλώνας της ΕΕ (Καθηγήτρια A.S.Lind)
 • Σεβασμός επιλογών, πεποιθήσεων και αξιών στο τέλος της ζωής: Άνοια, Σχέση και Περίθαλψη (Καθηγήτρια Rosie Harding)
 • Ψεύτικες ειδήσεις, προπαγάνδα και υποκίνηση μίσους (Επίκουρος Καθηγητής Ν. Παναγιώτου)
 • Κοινωνικός αποκλεισμός και περιθωριοποιημένες ομάδες (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δ. Αναγνωστοπούλου)
 • Σύγχρονες προκλήσεις της ελευθερίας της έκφρασης (Δρ. N. Γαϊτενίδης)
 • Δημοκρατία, κράτος δικαίου και ριζοσπαστικοποίηση της δημόσιας σφαίρας (Αναπληρωτής καθηγητής Ι. Παπαδόπουλος)

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων των νομικών , των ερευνητών στις σπουδές της ΕΕ, των εκπαιδευτικών, των φοιτητών  οικονομικών, νομικών και πολιτικών επιστημών, των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών  αρχών, των διαμορφωτών της κοινής γνώμης και της κοινωνίας των πολιτών.

Το θερινό σεμινάριο είναι δωρεάν· δεν υπάρχουν δίδακτρα, καθώς οι σχετικές δαπάνες  καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+.

Τα πιστοποιητικά συμμετοχής θα χορηγούνται σε όλους. Στους συμμετέχοντες που θα  περάσουν στις εξετάσεις πολλαπλών επιλογών (50 ερωτήσεις) θα απονεμηθεί  πιστοποιητικό 3 ECTS, βάσει της απόφασης της Γενικής  Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου  Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον αριθμό +30 6973 055 705 ή 2310 891 442 ή  danag@uom.gr ή για διοικητική υποστήριξη: +30 6983 001 110 ή akoumpote@outlook.com.