Τριήμερο Διεθνές Συνέδριο «Αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πολυμορφία και Διαπολιτισμικός Διάλογος: Ενισχύοντας τη Συζήτηση»
21 — 23 Απριλίου 2021

e-Conference “Social exclusion, vulnerable groups, and the New EU Social Rights Pillar”, co-organized by Jean Monnet EU VaDis and the Centre of International and European Economic Law (CIEEL),

5 και 6 Μαρτίου 2021

Διαδικτυακό Σεμινάριο “Intercultural Dialogue as a European Project”

16, 23, 30 Νοεμβρίου καθώς και 7 και 14 Δεκεμβρίου 2020

Διαδικτυακό Διεθνές Συνέδριο “The Role of Intercultural Dialogue in Managing Diversity in Europe”

18 και 19 Νοεμβρίου 2020

Θεμελιώδη δικαιώματα, αξίες και ποικιλομορφία: συγκρούσεις και παραδείγματα

18 Δεκεμβρίου 2019

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Το καθεστώς και η εικόνα των μη Ευρωπαίων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες»

5 Δεκεμβρίου 2019

Θερινό σεμινάριο “Προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες”

30 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2019