Τριήμερο Διεθνές Συνέδριο «Αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πολυμορφία και Διαπολιτισμικός Διάλογος: Ενισχύοντας τη Συζήτηση»
21 — 23 Απριλίου 2021

Θεμελιώδη δικαιώματα, αξίες και ποικιλομορφία: συγκρούσεις και παραδείγματα –

18 Δεκεμβρίου 2019

Θερινό σεμινάριο “Προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες”

30 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2019