Θερινό Σεμινάριο
“Προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες”
30.6 — 3.7.2019

Το  Jean Monnet Project «Ενίσχυση του διαλόγου για τον διαπολιτισμικό διάλογο, τις αξίες της ΕΕ και τη διαφορετικότητα», του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κέντρο  Αριστείας Jean Monnet για τον Ευρωπαϊκό Συνταγματισμό και τη Θρησκεία, του Αριστοτελείου Πανεπιστγμίου Θεσσαλονίκης διοργάνωσε θερινό σεμινάριο από τις 30 Ιουνίουέως τις 3 Ιουλίου με τίτλο «Προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες».

Η συνολική διάρκεια του ανωτέρω θερινού σεμιναρίου ήταν 27 ώρες και θα  πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδρίων του Πανεπιστημίου  Μακεδονίας (1ος όροφος) σε ημερήσιες απογευματινές συνεδριάσεις. Οι ομιλητές του σεμιναρίου ήταν διακεκριμένοι καθηγητές πανεπιστημίου, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και δικηγόροι.

Πιο  συγκεκριμένα, οι  ομιλητές ήταν:

 • Από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δ. Αναγνωστοπούλου (έδρα Jean Monnet)
 • Καθηγητής Δ. Σκιαδάς (έδρα Jean Monnet)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Παπαδόπουλος και Δρ. Ν. Γαϊτενίδης
 • Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Αναπληρώτριας ΚαθηγήτριαΛ. Παπαδοπούλου (Έδρα Jean Monnet), Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής Ν. Παναγιώτου
 • Από το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα: Καθηγήτρια A.S. Lind
 • Από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου: Δρ. Ν. Vavoula, Λέκτορας
 • Από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης: Δρ. D.. Rajska, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
 • Από το Πανεπιστήμιο του Birmingham: Rosie Harding

Το σεμινάριο εξέταζε διάφορες από τις πιο σύγχρονες προκλήσεις του κοινωνικού,  οικονομικού και πολιτικού τοπίου της Ευρώπης. Στόχευε στην παροχή στους εκπαιδευόμενους μιας κριτικής επισκόπησης των κοινωνικών επιπτώσεων της εμπορίας  ανθρώπων, της μετανάστευσης και του ασύλου από εντελώς νέες και διαφορετικές  οπτικές, καθώς και των οικονομικών ιδεολογιών που επικρατούν στις ευρωπαϊκές  κοινωνίες. Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και  εμπειρίες σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, την ποικιλομορφία, συμπεριλαμβανομένων ιδεών για τις βέλτιστες  πρακτικές.

Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα

 • Εμπορία ανθρώπων και λαθρεμπόριο (Δρ.. N. Βαβούλα)
 • Δημοσιονομικές προκλήσεις για την ΕΕ ενόψει της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 (Καθηγητής Δ. Σκιαδάς)
 • Προκλήσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη (Dr. D.Rajska)
 • Εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών και των προσφύγων (Dr D. Rajska)
 • Ποικιλομορφία στο χώρο εργασίας (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δ. Αναγνωστοπούλου)
 • Από-ένταξη, Brexit και δημοψηφίσματα(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λ. Παπαδοπούλου)
 • Θρησκευτικές μειονότητες (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λ. Παπαδοπούλου)
 • Συνθήκες εργασίας και κοινωνικός πυλώνας της ΕΕ (Καθηγήτρια A.S.Lind)
 • Σεβασμός επιλογών, πεποιθήσεων και αξιών στο τέλος της ζωής: Άνοια, Σχέση και Περίθαλψη (Καθηγήτρια Rosie Harding)
 • Ψεύτικες ειδήσεις, προπαγάνδα και υποκίνηση μίσους (Επίκουρος Καθηγητής Ν. Παναγιώτου)
 • Κοινωνικός αποκλεισμός και περιθωριοποιημένες ομάδες (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δ. Αναγνωστοπούλου)
 • Σύγχρονες προκλήσεις της ελευθερίας της έκφρασης (Δρ. N. Γαϊτενίδης)
 • Δημοκρατία, κράτος δικαίου και ριζοσπαστικοποίηση της δημόσιας σφαίρας (Αναπληρωτής καθηγητής Ι. Παπαδόπουλος) 

Φωτογραφίες Eκδήλωσης

Τελετή Αποφοίτησης

Βίντεο Eκδήλωσης