Τριήμερο Διεθνές Συνέδριο «Αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πολυμορφία και Διαπολιτισμικός Διάλογος: Ενισχύοντας τη Συζήτηση»
21 — 23 Απριλίου 2021

Διαδικτυακό Σεμινάριο 25 ωρών “Intercultural Dialogue as a European Project”,

16, 23, 30 Νοεμβρίου καθώς και 7 και 14 Δεκεμβρίου 2020

Διαδικτυακό Διεθνές Συνέδριο

“The Role of Intercultural Dialogue in Managing Diversity in Europe”

18 και 19 Νοεμβρίου 2020

«Σύγχρονα θέματα ασφάλειας στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον, Αναθεωρητισμός, Ταυτότητες, Ασύμμετρες απειλές και σχέσεις ισχύος»

23 Οκτωβρίου 2020

Θεμελιώδη δικαιώματα, αξίες και ποικιλομορφία: συγκρούσεις και παραδείγματα

18 Δεκεμβρίου 2019

Θερινό σεμινάριο “Προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες”

30 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2019