Περιεχόμενα: καλοκαιρινό σεμινάριο, ιστορίες επιτυχίας και μαρτυρίες συμμετεχόντων

 Περιεχόμενα: Δραστηριότητες Δεκέμβρη & ομάδα ασκούμενων Οκτώβρη – Δεκέμβρη

Περιεχόμενα: Προσεχείς εκδηλώσεις & ομάδα ασκούμενων Φεβρουαρίου – Μαΐου

 Περιεχόμενα: διήμερο διαδικτυακό συνέδριο, διαδικτυακό σεμινάριο 25 ωρών, διάλεξη 1