Δέσποινα Αναγνωστοπούλου

Ακαδημαϊκή Συντονίστρια

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δρ. Δέσποινα Αναγνωστοπούλου διδάσκει Δίκαιο και Ανθρώπινα Δικαιώματα της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Από το 2014 της έχει απονεμηθεί η Έδρα Jean Monnet με θέμα «Νέες Διαστάσεις των Νομικών Σπουδών της ΕΕ» (2012-2015) και η Έδρα UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια». Έχει επίσης αναλάβει τον Ακαδημαϊκό Συντονισμό του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet “Έρευνα σε κρίσιμα ζητήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης” του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2015-2019). Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στο δίκαιο της ΕΕ στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου. Είναι συγγραφέας ή / και εκδότης πάνω από 70 δημοσιεύσεων. Είναι μέλος του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Δικαίου της Βιέννης και μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Φωτεινή Μπέλλου

Επικεφαλής του EU Security Watchspot

Η κ. Φωτεινή Μπέλλου είναι Επίκουρος Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και επικεφαλής της Έδρας UNESCO  «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια: Οικοδόμηση Δυνατοτήτων και Ανθεκτικότητας μέσω της Εκπαίδευσης και της Έρευνας». Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου του Kent στο Canterbury της Μεγάλης Βρετανίας και διδάκτορας Διεθνών Σχέσεων του Τμήματος Σπουδών Πολέμου του King’s College του Λονδίνου. Διδάσκει επίσης στο Διατμηματικό Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια» με την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου στη Θεσσαλονίκη, δίνει τακτικές διαλέξεις στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης στο Κιλκίς και είναι Ειδική Σύμβουλος στο NRDC–GR στη Θεσσαλονίκη σε θέματα πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας και ζητήματα φύλου.

Καλλιόπη Χαΐνογλου

Ακαδημαϊκή Ερευνήτρια

Η Καλλιόπη Χαΐνογλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και επισκέπτρια ερευνήτρια του ερευνητικού κέντρο Centre on Human Rights in Conflict (University of East London). Είναι απόφοιτος της Σχολής Νομικής του Παν/μιου Έσσεξ και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο University College London. Έχει διδακτορικό δίπλωμα από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου King’s College London και έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο Κέντρο Σπουδών και Έρευνας στο Διεθνές Δίκαιο και τις Διεθνείς Σχέσεις της Χάγης.Διδάσκει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Παν/μιου Μακεδονίας καθώς και σε πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συνοδεύονται από πλήθος δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους που εξετάζουν θεωρητικά και πρακτικά θέματα εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, της διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δικαιωμάτων ευπαθών ομάδων, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας

Νίκος Γαϊτενίδης

Ακαδημαϊκός Ερευνητής

Ο Νίκος Γαϊτενίδης είναι πτυχιούχος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών, Πολιτικών και Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 2015 από το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και υλοποίηση αρκετών προγραμμάτων έρευνας και institution building. Έχει διδάξει μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις επικεντρώνονται στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη, στα κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα, στις πολιτικές για την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων και στα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών και των μειονοτήτων.

Μαρία Μπρόκου

Ακαδημαϊκή Ερευνήτρια

Η Μπρόκου Μαρία απασχολείται ως ερευνήτρια στο πρόγραμμα Jean Monnet EU VaDis του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από τον Ιανουάριο του 2021. Εργάστηκε ως Διαπιστευμένη Κοινοβουλευτική Συνεργάτιδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2014 έως το 2019. Κατά τη διάρκεια της θητείας ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, με θέματα Ισότητας των Φύλων και Δικαιωμάτων των Γυναικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αναπηρίας καθώς και με πληθώρα ευρωπαϊκών νομοθετικών και μη κειμένων. Στην άνω των 10 ετών εργασιακή της εμπειρία εργάστηκε ως Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και ως Διοικητική Υπάλληλος. Είναι κάτοχος επάρκειας διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2), μιλάει γερμανικά (επίπεδο C1), γαλλικά (επίπεδο C1), ιταλικά (επίπεδο (Α2), και έχει γνώσεις αραβικών.

Στέφανος Κατσούλης

Ακαδημαϊκός Ερευνητής

Ο Στέφανος Κατσούλης είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διατελεί Διευθυντής του Ομίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης και συντονιστής του έργου Erasmus+ Jean Monnet “Strategies and Policies on Youth in the EU”. Είναι συνεργάτης του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet “European Constitutionalism and Religion(s)” της Νομικής Σχολής ΑΠΘ και της Έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι συντονιστής οργάνωσης του “Thessaloniki International Student Model United Nations” (ThessISMUN) και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη». Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως διαχειριστής προγραμμάτων και βοηθός έρευνας σε πληθώρα φορέων στη Θεσσαλονίκη (Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ίδρυμα Καλλιόπης Κουφα)

Ευστάθιος Τσακίδης

Ειδικός IT Τηλεσυνεδριάσεων Zoom και Media Gallery

Ο Ευστάθιος (Στάθης) Τσακίδης είναι καταρτισμένος Τεχνικός Υπολογιστών και Δικτύων και από το 1996 έως και σήμερα εργάζεται στο Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση, τον συντονισμό και τη λειτουργία των Τηλεματικών Υπηρεσιών, στην παροχή τηλεκπαίδευσης και στις υπηρεσίες τηλεσυνεδρίασης.

Λάζαρος Σερεμετίδης

Ειδικός IT Τηλεσυνεδριάσεων Zoom και Media Gallery

Ο Λάζαρος Σερεμετίδης είναι πεπειραμένος Τεχνικός Πληροφορικής και από το 2005 έως και σήμερα εργάζεται στο Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας 24 ετών έχει εργαστεί ως Διαχειριστής Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών, ως Διαχειριστής Δικτύου και Ενεργών Στοιχείων, ως Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος Πληροφορικής, και ως Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης. Η επαγγελματική του εμπειρία, η εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφωση  του τον  έχει εφοδιάσει με δυνατότητες και δεξιότητες πληροφορικής, με εξειδίκευση σε υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης και τηλεκπαίδευσης, και τεχνικής υποστήριξης σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών.  

Αντωνία Κουμποτή

Βοηθός Έρευνας

Η Αντωνία Κουμποτή ήταν η Βοηθός Έρευνας και Διαχείρισης του Έργου Jean Monnet EUVaDis κατά την περίοδο 2019-2020. Παράλληλα, είναι Επιστημονική Συνεργάτης του Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας & Δικαίου και φοιτήτρια στο ΠΜΣ Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές- Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική με εξειδίκευση το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών και κάτοχος ΜΔΕ στις Διεθνείς Σχέσεις με εξειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και τη Διπλωματία. Ακόμη, είναι Ακαδημαϊκός Υπότροφος του Ιδρύματος Konrad-Adenauer και διαθέτει πιστοποιητικά κατάρτισης για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και για την ευρωπαϊκή οικονομία και πολιτική και έχει συμμετάσχει σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας. Μιλάει Αγγλικά (C2), Γαλλικά (C1), Ισπανικά (B2) και Ελληνικά.

Αλίκη Χαψανίδου

Βοηθός Έρευνας, Σχεδιασμός και Διαχείριση Ιστοσελίδας

Η Αλίκη Χαψανίδου είναι απόφοιτη του Tμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με ειδίκευση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ύστερα από την παρακολούθηση συνεδρίων, διοργανωμένων από το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Έρευνα στα Κρίσιμα Ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» και του Θερινού Σεμιναρίου «Προκλήσεις για τις Ευρωπαϊκές Κοινωνίες» επιλέχθηκε για να κάνει πρακτική άσκηση στο εν λόγω Κέντρο. Το 2020 αποφάσισε να συνεχίσει την ακαδημαϊκή της  πορεία στο Jean Monnet Project EUVadis του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι τομείς ενδιαφέροντός της περιλαμβάνουν τη γραφιστική και τα προγράμματα Adobe Creative Cloud. Μιλάει Αγγλικά (C2), Ρωσικά (C1) και Ισπανικά (B1).