ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ JEAN MONNET PROJECT “Enhancing the Debate about Intercultural Dialogue, EU Values and Diversity” ΤΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2020 ΜΕ ΜΑΪΟ 2020 KAI ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ

Όσοι φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πρακτική άσκηση στο JeanMonnetProject(μη αμειβόμενη), αποστέλλοντας μήνυμα με τον τίτλο praktikiaskisi στην ηλεκτρονική διεύθυνση jeanmonnetproject-euvadis@uom.edu.gr, με συνημμένο ένα βιογραφικό σημείωμα, μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.

Οι θέσεις είναι για 6 – 8 φοιτητές, είτε προπτυχιακούς είτε μεταπτυχιακούς, από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τη Νομική Σχολή ΑΠΘ, το Τμήμα Δημοσιογραφίας ΑΠΘ, το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και οποιοδήποτε άλλο συναφές τμήμα ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου.

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, στις 15.00 ανάλογα με τη σειρά εμφάνισης στο γραφείο 433, τέταρτος όροφος, Πύργος ΚΖ, ΠΑΜΑΚ. Απαραίτητο προσόν είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, για την οποία θα γίνει άτυπη γραπτή εξέταση με τη μετάφραση μίας παραγράφου από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα στις 15.00 και στις 16.00 μμ. Οι όροι της πρακτικής άσκησης είναι οι ακόλουθοι:

Η πρακτική άσκηση είναι μη αμειβόμενη. Η άσκηση διαρκεί από τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι 31 Μαΐου 2020 με ενδιάμεσα διαλείμματα για τις διακοπές του Πάσχα. Η άσκηση θα είναι καταρχήν συμβατή με το πρόγραμμα κάθε φοιτητή που θα επιλεγεί. Θα περιλαμβάνει απασχόληση του ασκούμενου για 4 ώρες γραφείου και 10 ώρες την εβδομάδα περίπου εκτός Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης και συνεχούς παραμέλησης των καθηκόντων, θα παύει η πρακτική άσκηση και δεν θα δίνεται πιστοποιητικό άσκησης. Η άσκηση μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα και θα περιλαμβάνει παρουσία τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για 4 ώρες για συνεργασία μαζί με την κάτοχο της Έδρας JeanMonnet, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσποινα Αναγνωστοπούλου και τη βοηθό έρευνας Κουμποτή Αντωνία.

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα, κατά την επιλογή του κάθε ασκούμενου μετά από συνεννόηση:

  • έρευνα, προετοιμασία και επιμέλεια ερευνητικών κειμένων στα αγγλικά και στα ελληνικά για την ιστοσελίδα του Project
  • έρευνα, προετοιμασία και επιμέλεια συλλογών νομολογίας και νομοθεσίας στην Ελλάδα, στην ΕΕ και στα κράτη μέλη, γνωμών και παρουσιάσεων θεματικών ενοτήτων στα αγγλικά και στα ελληνικάγια την ιστοσελίδα του  EUSecurityWatch-Spot
  • προώθηση των εκδηλώσεων του έργου και κάλυψη ειδησεογραφίας
  • υποστήριξη στη διαχείριση της ιστοσελίδας του έργου
  • Διοικητική στήριξη των συνεδρίων του έργου
  • διαδικασία απομαγνητοφώνησης εισηγήσεων από συνέδρια του έργου
  • διαδικασία αρχικού proofreading των βιβλίων του έργου στα ελληνικά και στα αγγλικά, δηλαδή ανάγνωση και διόρθωση των ορθογραφικών και τυπογραφικών λαθών σε εισηγήσεις καθώς και έλεγχο των υποσημειώσεων και μορφοποίηση τους σε συγκεκριμένο στυλ
  • μετάφραση κειμένων από την ελληνική στην αγγλική και αντίστροφα και τη διόρθωση μεταφράσεων.
  • έρευνα σε βάσεις δεδομένων, αποδελτίωση και ανεύρεση βιβλιογραφίας, νομολογίας και νομοθεσίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο, ευρωπαϊκούς θεσμούς και ευρωπαϊκές πολιτικές.
  • απλό μοντάζ και ανάρτηση βίντεο από τις δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας στο youtube.

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, εφόσον διεξαχθεί επιτυχώς, θα δοθεί το ανάλογο πιστοποιητικό. Οι ασκούμενοι θα βελτιώσουν την ικανότητα στη χρήση της αγγλικής γλώσσας γενικά και ορολογίας ειδικότερα και θα αποκτήσουν εμπειρία στην ερευνητική εργασία.Τέλος, υπάρχει δοκιμαστική περίοδος 15 ημερών.