Εβδομαδιαία Επισκόπηση Ειδησεογραφίας
Παρατηρητήριο για την Ασφάλεια στην ΕΕ

03.05.2021 – 09.05.2021

Κατόπιν σχετικών αιτημάτων τους, ο Καναδάς, η Νορβηγία και οι ΗΠΑ θα είναι τα τρία πρώτα κράτη που θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σε έργο που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO), ειδικότερα το έργο Στρατιωτική Κινητικότητα (ΜΜ). Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία τους θα βελτιώσει τη στρατιωτική κινητικότητα εντός και εκτός της ΕΕ και θα συμβάλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, πολλά μπορούν να αλλάξουν για την ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς το έργο Στρατιωτική Κινητικότητα στο πλαίσιο της PESCO παρέχει εξαιρετικά κίνητρα για τη συμμετοχή των ΗΠΑ και έχει συμβολική αξία· αναγνωρίζοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής άμυνας και αναλαμβάνοντας τη δέσμευση συμμόρφωσης με μια σειρά νομικών και πολιτικών προϋποθέσεων. 

Δύο δεκαετίες μετά από προηγούμενο αντίστοιχο εγχείρημα, δεκατέσσερις χώρες της ΕΕ πρότειναν τη δημιουργία μιας στρατιωτικής δύναμης ταχείας αντίδρασης, ικανής να παρεμβαίνει έγκαιρα σε διεθνείς κρίσεις. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες χώρες, ο συνασπισμός θα πρέπει να αναπτύξει μια ταξιαρχία 5,000 στρατιωτών, ενδεχομένως συνοδευόμενων από πλοία και αεροσκάφη, για την υποστήριξη των δημοκρατικών ξένων κυβερνήσεων που χρήζουν άμεσης βοήθειας. 

Στις 6 Μαΐου, οι επικεφαλής της ευρωπαϊκής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας και της αντίστοιχης γαλλικής ζήτησαν μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ και πρόσθετους πόρους, επικαλούμενοι τη σημαντική αύξηση των δαπανών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπλήρωσε τη Στρατηγική της ΕΕ για τα Εμβόλια με τη Στρατηγική Φαρμακοθεραπευτικών Μέσων για τον COVID-19 με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της διαθεσιμότητάς τους. Η στρατηγική ενσωματώνει τον πλήρη κύκλο ζωής των φαρμάκων και αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες αποστασιοποιήθηκαν από την πρόταση του Προέδρου των ΗΠΑ Joe Biden περί της κατά παρέκκλιση άρσης της προστασίας δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, υποστηρίζοντας ότι η απάντηση στον τερματισμό της πανδημίας COVID-19 ήταν η ταχύτερη παραγωγή και διανομή των εμβολίων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους σημαντικούς παραγωγούς εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 να εξάγουν μέρος της παραγωγής τους όπως κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να μιλούν για την κατά παρέκκλιση άρση των δικαιωμάτων προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας για τα εν λόγω εμβόλια. 

Μετά από μήνες αντιπαραθέσεων στο πλαίσιο του αντικτύπου του Brexit, η ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με συμφωνία για την έδρα της Αντιπροσωπείας της ΕΕ, με την οποία παραχωρείται στον εκπρόσωπο της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο το ίδιο διπλωματικό καθεστώς με τους πρέσβεις στη χώρα

Κατά τη διάρκεια της συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της G7 αυτής της εβδομάδας, η Κίνα βρέθηκε στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης, καθώς οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 συζήτησαν θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασίας της δημοκρατίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χαϊκο Μάας δήλωσε ότι οι ομόλογοί του της G7 κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης της Κίνας.