Θεμελιώδη δικαιώματα, αξίες και ποικιλομορφία: συγκρούσεις και παραδείγματα – 18 Δεκεμβρίου 2019