Διαδικτυακό Διεθνές Συνέδριο “The Role of Intercultural Dialogue in Managing Diversity in Europe” — 18 και 19 Νοεμβρίου 2020