Για την έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου Εξωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ και τα βιβλία υπό έκδοση κάντε
κλικ εδώ